Alta d'usuari » Ja sóc usuari «


Només pot contenir lletres i números

Protecció de dades de caràcter personal:
El responsable de les dades és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)  amb CIF Q0801576J i domicili a Carrer dels Vergós 44. - 08017 - Barcelona. - Dades contacte del DPD : dpd@fgc.cat
La finalitat és la gestió de la venta de productes nominals i paquets turístics .
El tractament de les dades està legitimat per el consentiment del interessat.
Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos  legalment previstos.
Les dades es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat per la qual han estat recollides i/o termes legals.
Vostè te dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Aquests drets es poden exercitar enviant correu al responsable que figura a la capçalera de la clàusula. També pot presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades".
Informació addicional: Política de privacitat
LSSI: D’acord amb la llei 34/2005 de Serveis de la Societat de la Informació, si voleu autoritzar que us remetem noticies d’actualitat i publicitat del vostre interès, cal que marqueu l’autorització que hi ha a continuació

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí